Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X023v_100_1 B FR_G_X022v_100_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 23v, nr. 103 (1328 ca. mei 15-juli 13, naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

De confirmatie vander heerlicheyt van Warmenhuysen, gedaen hiere Willema van Egmont.

B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 22v, nr. 103 (100) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Die here van Egmondeb leen, c roerende Warmenhuysen.

Het eerste deel van de tekst is om twee genaaide scheuren heen geschreven.

Editie/regest: OHZ IV, p. 825-827, nr. 2475.

Zie de editie in OHZ.

Deze oorkonde, onderdeel van een dossier met stukken over de West-Friese goederen van de heer van Egmond (nrs. FR 100-103 in dit register) zal in het register A zijn ingeschreven tegelijk met nr. FR 103; zie aldaar.

a
W’m A.
b
Egmond. B.
c
het slot van het opschrift door een andere, wat latere hand B.
Oorkonder: graaf Floris V
Destinataris: heer Willem van Egmond