Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X025r_107_1 B FR_G_X023v_107_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 25r, nr. 109 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 23v, nr. 110 (108) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Westergo.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 461.

Vgl. de hiermee samenhangende oorkonden in het register, nrs. FR 104 en 106.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Holland, van Zeelland ende here van Vrieslandc, ende Jacob bi der ghenade Goids biscop van Zuden, maken cond allen luden. Want die ghemeene poirte van Staverend alse van der broeke die die grietmanne ende dat ghemeene land van Westergoee jeghens ons, den grave voirs., mesdaen hadden binnen Staverenf, dair si jeghens ons of versoent sijn, ons gheloeft hevet mid hareng opene brieve vor dat ghemeene land van Westergoeh onser vreende huse, die verdreven waren, weder te makene alsoe goet als si waren, bi zegghen des biscops van Zuden, des abts van Stavereni, des lezemeisters van Boedelswairde ende heren Pieters des dekens van Mairden, ende voirt onse segghen te houden tuschen dusent marc ende twie dusent marc Enghelche, die marc over viertich groter Tornoisenj gherekend; soe segghen wi dat si ons gheven sullen voir die broeke die die van Westergoek binnen Staverenl deden vijftienm hondert marc Enghelche, te betalen een dordendeil te Paesken naist comenden, een dordendeil dair nae te Bamisseo ende dat leste dordendeil dair nae te Paeskenp naist comendeq.

In orkonde desen brieve bezegheld mid onsen zeghelen. Ghegheven tote sinter Gheerden berghe des satersdaghes voir sente Jacobs dach int jaer ons Heren dusent drie hondert acht ende twintich.

 

s Sub Enghelbertot.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et suum commune consilium.

a
Will. B.
b
Heynn. A.
c
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
d
Stav’en AB.
e
West’goe B.
f
Stav’en B.
g
h’en A.
h
West’goe B.
i
Stav’en AB.
j
Tor. A; ontbr. B.
k
West’goe B.
l
Stav’en B.
m
de eerste letter mogelijk een w A.
n
23 april 1329.
o
1 oktober 1329.
p
deels op rasuur; verbeterd uit Bamiss A.
q
8 april 1330.
r
zente B.
s
het volgende door een andere hand A; hierB.
t
Enghelb’to A.
Oorkonder: graaf Willem III en Jacob bisschop van Zuden
Destinataris: de gemene poort van Staveren