Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X025v_113_1 B FR_G_X024r_113_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 25v, nr. 115 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 24r, nr. 116 (114) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Heren Hugendijc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 480, ad 1329 april 7.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Zie ook de volgende oorkonde nr. FR 114 in het register.

Wi Jehanea van Valoysb, gravinne van Heynnegouwenc etc., maken cond etc. dat wi omme den noitd van den groeten water dat in Vrieslande is in heren Hughen coghe, des men niet ghelosen en can ende Vrieslandf mede ghevreset is ende langhe tijd gheweset heeft, bi onsen ghemenen Rade ghevonden ende gheset hebben dat die van Scaghen ende van Niedorp maken zullen ene niewe sluys in heren Hughen dijc, zestien voete wijt; ende die sluys en salmen nimmermeer visken noch verhuren te visken.

In oirkonde etc. Ghegheven te Hairlem des vridaghes na halfvasten int jaer XXIXo.

a
Johane B.
b
van ontbr., Valoys bovengeschreven B.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
bedoeld is ‘nood’.
e
Vriesl. AB.
f
Vriesl. B.
Oorkonder: gravin Johanna
Destinataris: die van Schagen en Nieuwe Niedorp