Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X025v_114_1 B FR_G_X024r_114_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 25v, nr. 116 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 24r, nr. 117 (115) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

De eodem.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 480, ad 1329 april 7.

Zie ook de voorafgaande oorkonde nr. FR 113 in het register, waaraan ook datum en plaats van uitvaardiging zijn ontleend.

Wi Jehanea gravinne etc. maken cond etc. dat wi omme den noitb van den groeten water dat in Vrieslandc is in heren Hughen coghe, des men niet ghelosen en can ende Vrieslandd mede ghevreset is ende langhe tijd gheweset heeft, bi onsen ghemenen Rade ghevonden ende gheset hebben dat die van Gheestman ambocht maken zullen ene niewe sluys in heren Hughen dijc, zestien voete wijt; ende die sluys en salmen nimmermeer visken noch verhuren te visken.

In orkonde etc. Datum ut supra.

a
Johane B.
b
bedoeld is ‘nood’.
c
Vriesl. B.
d
Vriesl. B.
Oorkonder: gravin Johanna
Destinataris: die van Geestmerambacht