Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X025v_115_1 B FR_G_X024r_115_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 25v, nr. 117 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 24r, nr. 118 (116) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Wieringerlant. Het opschrift in de marge, vanwege plaatsgebrek boven de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 502.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi c over een ghedraghen mitd onsen goeden luden van Wieringherlande dat wi onse lude heren Janne van Pollanen, Heynricf heren Dierixg sone onsen h rentemester van Kennemairlandi ende van Vrieslandj, ende onsen bailiu van Medenblick senden sullen in Wieringherlandl omme te besiene mit den ghemenen luden van den lande die scepnisse van den lande ende van den dike. Draghen sijs over een dat bet slands oirbair is dat elc land sinen dijc ende sine stolinghe hebbe in den ban dairt land gheleghen is, so salmen alt land meten mit slands coste ende stoelen sonder ban ende boete; ende die nu over land hebben, sullent behouden sonder verboirnisem jeghens ons, mairn si sullent voirt ane diken ghelike den anderen, land lands ghelike. Draghen oec onse lude mitter meenten over een dat bet slands oirbair is dat men dike alst nu ghedijct es ende ghestoelt, wi sullens ons laiten ghenoeghen tonsen verbeteren toe. Ende hier of sullen si onsen luden voirscreven horen cost gheven varendeo ende kerende.

In orkonde etc. Ghegheven totep Hairlem op sente Symonq ende Judenr dach int jaers ons Heren Mo CCCo ende dortich.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
hier het woord zijn B.
d
in mi een stok teveel A; med B.
e
Wieringherl. A; Wieringher land B.
f
Henric B.
g
Dirx B.
h
hier bailiu, doorgestreept A.
i
Kenem’land B.
j
Vriesl. AB.
k
Medemblec B.
l
Wieringher land B.
m
verboirnesse B.
n
r verbeterd uit lange s A.
o
varen A.
p
te B.
q
Symons B.
r
Jude B.
s
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de goede lieden van Wieringen