Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X026r_120_1 B FR_G_X024v_120_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 26r, nr. 122 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 24v, nr. 123 (121) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Ysbrant Zinene zone leen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 198.

Het is waarschijnlijk dat de naam van de destinataris geïnterpreteerd moet worden als 'zijn zoon Wijbrand', in welk geval in het origineel dan iets als Wibrand sinen soene gestaan heeft, waarna reeds door de kopiist van A het bezittelijk voornaamwoord als een eigennaam is opgevat.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi dat hofland legghedeb int ambocht van Wedenesse, dat Pieter Suwenc f. van ons te houden plach te lene, verleend hebben Wibrand Sinend f. van ons te houden ten rechten lene.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des manendaghes na sente Margretene dach int jaer van XXXIo.

a
Will. AB.
b
legghende B.
c
Zuen B.
d
Zinene B.
e
M’g’ten A; M’grieten B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wibrand Zinenz.