Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X026r_121_1 B FR_G_X024v_121_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 26r, nr. 123 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 24v, nr. 124 (122) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Haren Janne van Kuijnre.

In de marge een kruisje. – In de marge, door een latere hand: Nota.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 520-521, ad 1331 juli 24.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi heren Janne van Kuynreb ridder verlien alsulc goed als Heynricc van Kuynre sijn neve van ons te lene heltd, dats te weten: al dat gherechtee van Kuynre; item dat gherechte van Emlardenf half; vort dat oeverste rechte tote Orcg; item alt gherechte van Orch drie weken voir sente Michiels daghei ende drie weken dair na; vort int dorp toit Espel die zeevond ende tverval van vechtelne ende van rove; item tgherechte te Vene; item tgherechte te Monike Kuynre dat in Stellinghe werve gheleghen es, ende zeventien hoeven lands in den selven gherechte; item dat erve tote Oisterzeej dat men hiet Penning hure; item die gruite te Kuynre; item die berch die leghet ten k van den dorpe te Kuynre ende hiet die Alde berchl. Van wilken goede voirscreven wi heren Janne voirs. sulke gracie ghedaen hebben dat na siere doet comen sal op Harman ende op Janne sinen kinderen ghesamender hand, in manieren dat Harman van ons ontfaen m sal, ende hi salre Jan uyt versien bi vrienden n alse weseliken es, ende dat sal Jan van Harman houden; ende al dit goed voerscreven zullen si van ons houden ten rechten lene.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des o woensdaghes na sente Margrieten dach int jaer ons Heren M CCC XXXIo.

a
Will. AB.
b
in Ku gecorrigeerd B.
c
Heynr. A.
d
hild B.
e
te onduidelijk A; gherecht B.
f
Emlairden B.
g
toteorc, de woorden gescheiden door een horizontaal streepje A; tote Ort B.
h
Ort B.
i
29 september.
j
Oist’zee AB.
k
hier ontbreekt wel een windstreek.
l
Aldeberch B.
m
hier ontfaen herhaald B.
n
hier dat geëxpungeerd B.
o
hier des herhaald A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van Kuinre, ridder