Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X027v_129_1 B FR_G_X025v_129_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 27v, nr. 131 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 25v, nr. 132 (na 1336 sept. 12, wrs. vóór ca. 1340, naar A).
Opschrift:

Ghelmar Hesseling.

Deze notitie heeft geen contemporain volgnummer.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 208.

Het is niet zeker dat de in deze notitie neergelegde rechtshandeling ooit is uitgevaardigd in de vorm van een oorkonde.

In 1344 was Andulf Esseling (mogelijk verwant aan de Gelmer Hesseling van onderstaande tekst) schout in Almersdorp en 'Bouckerst in Oystvriesland' (nr. WI 524). De verdwenen plaats Almersdorp lag bij Opperdoes, en dus niet in Oost-Friesland. Aldaar, bij Oosterwolde, ligt wel een plaats Boekhorst, maar het lijkt waarschijnlijker dat een verdwenen dorp met dezelfde naam bij Almersdorp heeft gelegen, in welk geval het 'Oost-Friesland' in nr. WI 524 op een vergissing berust.

Mijna here heeft ghegheven op sente Laurens dach int jair XXXII Gelmairb Hesselingc tscoutambocht van Elmairsdorpd ende Boucheest, ghedurende toit sinene wedersegghen toe.

a
M verbeterd uit I A.
b
Ghelmair B.
c
lezing van de dubbele s onzeker vanwege een correctie A.
d
Elmairsdorpe B.
e
onsen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gelmer Hesseling