Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X028r_130_1 B FR_G_X025v_130_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 28r, nr. 132 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 25v, nr. 133 (130) (na 1336 sept. 12, wrs. vóór ca. 1340, naar A).
Opschrift:

Hessel Doeden zone leene.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 542.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat wi Hessel Doeden sone, houder van desen brieve, omme siere ouder dienst wille hebben ghegheven ende gheven hem ende sijns kints kindere dat huys van steene in Staverend, dat Otte heren Hessels sone sijn oem van ons te lene helt ende ons van hem verstorven es, ende op sgraven hofstede staet, ende die hofstede dair thuys op staet ende die hofstede diere naist leghet, die men heet Sgraven hofstede, van ons te houdene ten rechten leene.

Ende omme die meerre vestenesse ende zekerhede hebben wi hem dese lettere ghegheven beseghelt met onsen seghele uythanghende. Ghedaen toit sente Gheerden berghe des dinxendaghes voir sente Marcus dach ewangelisten int jair ons Heren M CCC drie ende dortich.

a
Will. AB.
b
..grave B.
c
Heynn. AB.
d
Stav’en AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hessel Doedenz.