Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X030v_141_1 B FR_G_X027v_141_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 30v, nr. 143 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 27v, nr. 144 (141) (na 1336 sept. 12, wrs. vóór ca. 1340, naar A).
Opschrift:

Meyneken Ellen z.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 226.

Wi Willema graveb van Heynnegouwenc, van Holland, van Zeland ende here van Vrieslandd maken cond allen luden dat wi Menekijne Ellen sone van Widenesse ghegheven hebben tot onsen weder segghen een sticke dijcs legghende tot Avenhoirne buten dijcs, ende hi ons gheseghet heeft dat jairlix wairdich es tusken vichtienf ende twintich scellinghe Hollandsg sjaers.

In orconde desen brieve bezeghelt mid onsen zegheleh. Ghegheven tote Valenchijni des sonnendaghes na onser Vrouwen dach in septembre int jair ons Heren dusend driehondert vier ende dortich.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
Heynn. A.
d
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
e
Meynekijn B.
f
XV s., boven de regel toegevoegd door andere hand B.
g
Holl. B.
h
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
i
Valench. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Meinekijn Ellenz. van Wijdenes