Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X031r_144_1 B FR_G_X027v_144_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 31r, nr. 146 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 27v, nr. 147 (144) (na 1336 sept. 12, wrs. vóór ca. 1340, naar A).
Opschrift:

Wyeringerlant.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 573.

Wi Willema ..grave van Heynnegouwenb, van Hollandc ende here van Vriesland maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben die van Wieriggher landd roede ende mate hore land ende horen dijc e te meten ende die te stoelen op hoer land, ende dien dijc erffelicke te bliven op tland daer hi op ghestoelt wert, het en ware joffer eneghe prochye sonderlinghe verarmde van vloede jof van anderen onghevalle, dat dat stonde an ons te verbeteren.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelef. Ghegheven tote Valenchijng des donresdaghes voer sinte Baven dach int jaer ons Heren Mo CCCo vive ende dortich.

a
Will. B.
b
Heynn. AB.
c
Holl. AB.
d
Wieringherland B.
e
hier mede, doorgestreept B.
f
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
g
Valench. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de inwoners van Wieringen