Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X031r_146_1 B FR_G_X028r_146_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 31r, nr. 148 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 28r, nr. 149 (146) (na 1336 sept. 12, wrs. vóór ca. 1340, naar A).
Opschrift:

Meester Meynairt van Vroenen. Het opschrift in de marge, vanwege plaatsgebrek boven de tekst.

Een streep door het begin van de tekst.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allen luden dat wi meester Meynairden van Vroenen ghegheven hebben tot sinen live twintich scellinghe Hollandsd tsjairs, te betalen alle jare tote Pijnstere; ende ombieden Henrice heren Dierixf sone onsen rentemeester van Kenemairlandg ende van Vriesland, jof wie dat dair namaels rentemeester wesen sal, dat sih hem jairlix betalen sine renteni toten termine voirscreven, ende nemen van hem dair of een betoech, ende van also vele sullen wise met dien betoghe quiten in hore eerster rekeninghe.

Ghegheven tote Hairlem des sonnendaghes na onser Vrouwen dach half oichste int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

a
Heynn. A.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
d
Holl. AB.
e
Henr. B.
f
Dier. B.
g
Kenem’land AB.
h
s waarschijnlijk verbeterd uit h A.
i
of rente (de afkortingsstreep onduidelijk) A; renten B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: meester Meinard van Vronen