Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X031r_147_1 B FR_G_X028r_147_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 31r, nr. 149 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 28r, nr. 150 (147) (na 1336 sept. 12, wrs. vóór ca. 1340, naar A).
Opschrift:

Meyneke Ellen zone. Het opschrift in de marge, vanwege plaatsgebrek boven de tekst.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 239.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allen luden dat wi Meynekijnd Ellen sone ghegheven hebben ende gheven tot onsen wedersegghen toe vive ende twintich scellinghe Hollandse tsjairs op den middeldike van Avenhoirnef ende op den middeldike van Groet Oesthusen ende op den ghersdijc bi Misen in Litteke drechte; ende ombieden onsen rentemeester dat hi Meyneke dese dike voirs. te hande late omme tghelt dats een ander pachten soude, behouden al sulke koeren alser die dijcgrave ende die hyemraed op koeren sullen.

Ghegheven in den Haghe des manen daghes na sinte Bertelmees dach int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Symonemg de Brueeleh, G. Alewinii.

a
Heynn. A.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
d
Meynek. B.
e
Holl. AB.
f
Avenhorne B.
g
Sy A.
h
Brueel. A.
i
A B.

Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Meinekijn Ellenz.