Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X003v_003_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 3v, nr. 3 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Otte van Buyeren.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 81.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeelandd ende here van Vriesland maken cond allen luden dat wi alsulke soene alse Otte van Buren, onse suagher, ghemaect heeft jeghen den voghet van Stralene, dat wi die soene den voghede witteliken ende ghetrouweliken houden sullen.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen seghele. Ghegheven te Valenchinesf des zonnendaghes na sinte Laurens dach int jaer van XIX.

 

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
d
Zeel. B.
e
Stralē B.
f
Valench. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: voogd van Straelen