Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X003v_004_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 3v, nr. 4 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Henric van Vlaenderena, grave van Lode.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 220. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 168, nr. 423.

Voor de in de tekst aangekondigde uitspraak zie nr. GE 2; vgl. voorts nrs. GE 5-7.

Wi Heynric van Vlaendren, grave van Lode, maken cond allen den ghenen die desen brief zulle sien jof horen lesen dat wi gheloeft ende gheloven met desen brieve here Vrederic, bi der ghenaden Gods biscop van Utrecht, ende onsen lieven neve heren Willaemb grave van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeelande ende here van Vriesland, dat wi met onsen lieven neve heren Janne van Heynnegouwenf, here van Baumont, alse wi onse segghen zullen segghen dat wi op hebben tusken den biscop van Utrecht, den grave van Heynnegouweng ende van Hollandh ende haren helpers op die ene side ende onsen lieven neve Reynaut van Ghelre, dien van Lienden ende horen helpers op die ander side, dat wi comen sullen tote Woudrichem van morghen binneni viertien nachten, zegghen zullen in den eersten van dien segghen dat die van Lienden dat huys tote Dellenburch j tote des biscops van Utrech ende des sgraven behoef van Hollandk voirs. weder op maken zullen also goed alst was eer sijt braken, bi onser twier segghen, binnen also corter tijd alse sijt met reden maken moghen, ende dat voirt l Willem den Cuser en sinen ghesellen m die met hem op den huse waren ghelden zullen alsulke scade als si hem deden; sonder arghenlist.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven toter Horst bi Rienenn des vridaghes na sinte Denijs dach int jaer M CCC XIXo.

a
Vlaend'en B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
Holl. B.
e
Zeel. B.
f
Heynn. B.
g
Heynn. B.
h
Holl. B.
i
in nn een stok te weinig B.
j
hier dat, doorgestreept B.
k
Holl. B.
l
het lijkt erop dat hier de woorden dat si ontbr. B.
m
hier alsulke scade als si, de laatste drie woorden doorgestreept B.
n
Rienē B.
Oorkonder: Hendrik van Vlaanderen, graaf van Lodi
Destinataris: Frederik II (van Diest) bisschop van Utrecht, en graaf Willem III