Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X004v_008_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 4v, nr. 8 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Her Symon van Benthema ende here Gerijt van Raporst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 89.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi belovet hebben heren Symon van Benthemc ende heren Gheraerded van Raporst, onsen trouwen ridders, van onsen weghen te winnen ende te finieren als omme Otten scout van Buren, ons zuaghers, mede te betailen nu te Bamissee naist comende vijf hondert pond Tornoysef, den groten coninx Tornoyseg over sestien penninghe gherekent; ende so wat coste ende scaden here Symon ende hereh Gheraerdi, ridders voirnoemd, omme dit voirscreven ghelt te finiren doen zullen, dair of zullen wise ontheffen ende quiten ghelike als van den hovet ghelde.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrecht des manendaghes na der Heyligher Crucen dach in september int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemj et illos qui sunt in littera.

a
Benth. B.
b
Heynn. B.
c
Benth. B.
d
Gher'de B.
e
1 oktober.
f
Tor. B.
g
Tor. B.
h
en'h'e B.
i
Gher. B.
j
Zuden. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Simon van Benthem en heer Gerard van Raaphorst, ridders