Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X006r_010_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 6r, nr. 10 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Margriete Ghijsbrechts wijff van Hetwijna.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 83.

De onderstaande tekst vertoont een aantal onduidelijkheden, waaronder de drie maal verschillend gespelde plaatsnaam Hetwijn - Hertwijc - Hoecwijn. Gezien de in het cursieve schrift van de periode gemakkelijk optredende verwisseling van de letters e en o en van c, t en r, is het mogelijk dat in de originele tekst He(e)rwijn heeft gestaan (waarmee overigens niet het eenmaal voorkomende -wijc verklaard is). Een heel andere plaatsnaam is evenwel ook mogelijk, hoewel niet duidelijk is welke die zou moeten zijn.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen den ghenen etc.d dat wi Margrietene Ghisebrechts wijf van Hetwijn, omme des vermoeden Ghisebrechtsf g ende horen kinderen die si bi Ghisebrecht wijnt, verlient hebben ende verlenen alsulc goed alse Ghisebrecht van Hertwijc van ons helt in rechten liene alse die Koes hoven die gheleghen sien tote Hoecwijnh, ende dese voirs. vrouwe Margriete hare nichte, hare kinderen, dochter ofte sone, die si bi Ghisebrecht voirs. winti niet onterven. Waer oec dat sake dat van Ghisebrecht voirghenoemd ghebrake sonder wittachtich gheboirte, so soude dese voirnoemde vrouwe Margrietej dit voirs. goed besitten ende ghebruken toit horen live; ende na hore doet soud weder comen op Ghisebrechts rechte erfnamen, ende niet op die hore. Ende op dit voirsprokene goed vertech Jan Ghisebrechts sone ende ghiede dat hi mondich ware ons ende onse mannen die over dese voirsproken voirworden waren, gheheischtk an onse man alse edel lude Gheraerdl here van Voirne, Jan here van Erkem, Symon van Benthemn ende Daniel van der Merewedeno, ridders.

In orkonde desen brieve bezeghelt metp onsen zeghele. Ghegheven tote Woudrichemq in Alre zielen dach anno Domini M CCCo XIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemr, Symons de Benthemt, Gheraerdu de Raporstv et alios.

a
t gecorrigeerd B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
de c over de uitgeveegde letters gh B.
e
M'grieten B.
f
Ghisebr., deze afkorting hierna niet meer aangegeven B.
g
hier therde, deels geradeerd B.
h
laatste letter onzeker B.
i
w onduidelijk B.
j
M'griete B.
k
lezing ei onzeker B.
l
Gher. B.
m
aldus B; te lezen als Ercle?
n
Benthē B.
o
M'eweden B.
p
m uit i B.
q
Woudrichē B.
r
Zuden.B.
s
Sy B.
t
Benth. B.
u
Ghe B.
v
ap gevlekt B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Margriet, echtgenote van Gijsbrecht van Herwijnen