Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X006r_012_1 GE_G_X006v_012_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 6r-6v, nr. 12 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Reynout des graven z. van Ghelre.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 228, naar 'Tit. Hol.' f. 382v, 'MS Hanvest Chron. van M. van der Houve' dl. III op het jaar 1319, alsmede naar B.

Vgl. het volgende nr. GE 13.

Wi Reynoud des sgraven sone van Ghelre maken cond allen luden dat wi gheloft hebben in goeden trouwen dat wi bi rade des graven van Heynnegouwena etc., ons liefs neve, ende (bi)b radec Heynrics van Vlaenderen, grave van Lodend, ons liefs oems, onsen here onsen vader den grave van Ghelre e voirgenoemd ledich ende los van ons zullen laten varen ende van alre vanghenissen quite, ende met hem doen na hare twier rade wat si ons beyde heeten dair of doen ende bevelen, dat hem beden beter zal denken ghedaen dan ghelaten, sonder alrehande archlist.

Ende om dat (wi) willen (dit) vast houden ende onverbroke, zo hebben wi onsen zeghelf an desen jeghenwordighen brief doen hanghe; ende om die mere vastnesse heb wi ghebeden onsen lieveng (oem) voirsproken in orcondscap zijn seghel an desen brief doen hanghen. Ende wi Heynric van Vlaenderenh, grave van Lode voirseyd, om bede wille ons neven ende dat wi jeghenwordichi waren dair dit ghevorwortj was, soe hebben wi als oirkonde desen brief bezeghelt met onsen zeghele met Reynoude onsen neve voirghenoemd. Datum in Woudrichemk in vigilia beati Martini hyemalis anno XIXol.

a
Heynn. B.
b
ontbr. B, evenals de hierna tussen haken geplaatste woorden; aangevuld naar de op mede andere afschriften gebaseerde editie in ChHZ.
c
r uit een opgaande schacht B.
d
o gecorrigeerd B.
e
hier onsen, doorgestreept B.
f
onsen zeghel op rasuur B.
g
gecorrigeerd B.
h
Vlaend'en B.
i
jeghen wordich B.
j
door andere hand verbeterd uit ghevord B.
k
Woudr. B.
l
gecorrigeerd B.
Oorkonder: Reinoud II, zoon van de graaf van Gelre
Destinataris: graaf Willem III