Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X008r_019_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 8r, nr. 19 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die biscop van Monstera.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 293.

Vgl. nrs. GE 17-18.

Enen ersamen vader in Gode den biscop van Monsterb, Willaem grave etc. Wi hebben verstaen dat ghi een orloghe hebt an onsen lieven neve Reynoud van Ghelre, wilc orloghe ons leet es; ende om dat hi ons so na mach es ende vriend, sone moghen wijs niet laten wi en moeten hem helpen, ende willen ons verwaren tyeghens.

Ghegheven te Berghenc in Heynnegouwend des donresdaghes na der Triniteit int jaer ons Heren M CCC twe ende twintich.

a
Monst' B.
b
Monst' B.
c
B'reghen, de letters re geëxpungeerd B.
d
Heynn. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: bisschop van Münster
Trefwoorden: