Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X008v_023_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 8v, nr. 23 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan van Bylant.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 132.

Vgl. nr. WI 374.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. maken cond etc. Want Jan van Byland van ons te lene helt viertich pond Tornoyseb syaers ende hem van alrehande jaren afterstondenc ende hi ons des afterstals verdraghen hevet, soe hebben wi hem sijn leen verbetert ende hebben hem ghegheven tsestich pond Tornoysed syaers, enen groten over zestien penninghe gherekent, in rechten liene van ons tehouden, ende bewise hem die jaerlix in tenemen in onser vischerien in Aemsterland, die ene helfte tote zente Martijns misse in den wintere ende die ander helfte tote zinte Pieters misse in den lentenf, ter tijd toe dat wise hem elwaer bewijst hebben dair hise zeker es; ende in manieren: ist dat hi enighe brieve hevet van ons jof van onsen ouders van enighen leene dat hi van ons houden zoude, die voir dese tijd gegheven sien, dat die quite wesen zullen. Ende ombieden onsen rentemayster van onsen lande van Haemstel die nu es jof namels wesen zullen dat si Janne voirs. sine renten voirscreven jaerlix betailen tallen terminen voirscreven.

In oirconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghel. Ghegheven in die Haghe des zonnendaghes na zente Matheus daghe int jaer ons Heren M CCC vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemg.

a
Heneg. B.
b
Torn. B.
c
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
Torn. B.
e
11 november.
f
22 februari.
g
Zuden. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Bijland