Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X009v_034_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 9v, nr. 34 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Grave Willem van Henegouwena.

Wi Willaem van Millenb, ridder, here van Wickerade, maken cond allen luden die desen brief zullen sien ende horen lesen dat wi onse halve dorp te Veldem dat benedenc bi Venlo oper Masen gheleghen es ende onse eyghen es, heyghe ghericht ende leyghe, bůsch, bruych, wigered ende al dat dair toe ghehoirt, op hebben ghedraghen ende draghent op enen edelen manne ende enen hoghen, onsen lieven here grave Willaeme van Henegouwenf, van Hollandg, van Zeelandh ende here van Vriesland, also dat wi ende onse eyrven dat voirnoemde dorp met sinen tůi behore alst voirnoemd es hadenj zullen van den voirnoemden here ende sinen erfnamen tenen rechten lene.

In oirconde etc. Openk ghegheven int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich op zente Gheertruden dach.

Ista littera est sub Enghelberto.

a
Heneg. B.
b
Millē B.
c
benede met boven de laatste e een teken gelijkend op een superscripte a B.
d
aldus B; te lezen als wijngert?
e
Will. B.
f
Heneg. B.
g
Holl. B.
h
Zeel. B.
i
aan de superscripte o een staartje, het geheel lijkend op het afkortingsteken voor -us B.
j
h gecorrigeerd B; wel te lezen als halden of holden.
k
aldus B.
Oorkonder: Willem van Millen, heer van Wickrath, ridder
Destinataris: graaf Willem III