Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X010r_036_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 10r, nr. 36 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die scepen van Eckoy.

In de marge, door andere hand: Hubrechta de Scenke.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 151, ad 1326 juni 23.

Wi Jacob van Diemen ende Berntb Hillen zone, scepenen tote Eckoy, doen verstaen allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen dat voir ons quam Hubrecht die Scenke int ghericht van Eckoy ende droech op Enghebrecht van Voirscoten tote des graven behoef van Hollandc twie hoeve lands die gheleghen sien int gherechte van Eckoy, an die nederste zide van der eere hoeve so es gheland mijn jonchere van Heynsberch ende an de verste zide Ghisebrecht van Kaets, ende an die ander hoeve so es gheland mijn jonchere van Heynsberch beneden ende herBaudeken van Avenzaet boven; ende Hubrecht die Scenke ghaf Enghebrecht voirghenoemd enen vrien eyghendom tote des graven behoef van Holland, met dusdanighen voirwaerden dat hi dese twie hoeven van hem houden zal tenen rechten erflene.

In oirconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelen int jaer ons Heren dusend driehondert ende zesse ende twintich, op sente Jans avond als hi onthoefd wart.

 

Ista littera est sub Enghelberto.

a
Hubr. B.
b
Berut B.
c
Holl. B.
Oorkonder: schepenen van Acquoy
Destinataris: graaf Willem III