Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X010r_038_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 10r, nr. 38 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gerart van Bitele.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 469, ad 1328 november 20.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen make ic cond Gheraerd van Bitele, poirter van Harderwijc, dat ic enen edelen prinche ende enen moghende, heren Willame grave van Henegouwena etc., ende sijn land ende sine lude eweliken quite scelde van alsulken scade alse mi Lammekijn Top ende sijn gheselscip op die zee deden ende minen gheselscip, want mijn here die grave dair of mijn ghemoede hevet; ende ghelove voir mi ende voir mijn gheselscip mid ghoeder trouwen dat wi onsen here den graven voirs. noch sinen landen b nimmermeer niet eyschen en zullen noch becomeren zullen omme onsen scade voirscreven, noch omme enighen cost dien wi dair omme ghedaen hebben, sonder arghenlist.

Ghegheven in die Haghe des zaterdaghes voir zinte Katerinen dach int jaer ons Heren dusend driehondert achte ende twintich.

 

Ista littera est sub Enghelberto.

a
Heneg. B.
b
hier nimmeeer, doorgestreept B.
Oorkonder: Gerard van Bitele, poorter van Harderwijk
Destinataris: graaf Willem III