Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X011r_044_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 11r, nr. 44 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem.a

Vgl. nrs. GE 40-43.

Allen den ghenen die desen brief etc. make ic cond Arnoud van Hoeclem, ridder, dat ic van den derdalf hondert ponden Tornoyseb die mijn here die grave van Henegouwenc ende van Holland mi ghelovet hevet te gheven in beteringhen van minen leenen, dair ic sinen open brief of hadde, ontfaen hebbe van Jan Meynairde toit Utrecht twie hondert pond Tornoysed; ende houde mi dair of wel ghepait ende scelde minen here den grave voirs. van also vele quite.

In oirconde etc. Ghegheven tUtrecht op onser Vrouwen avond na den oist int jaer ons Heren M CCC ende dertich.

 

Ista littera est sub Enghelberto.

a
nl. Arnoud van Heukelum, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. GE 43 B.
b
Tor. B.
c
Heneg. B.
d
Tor. B.
Oorkonder: Arnoud van Heukelum, ridder
Destinataris: graaf Willem III