Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X011v_048_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 11v, nr. 48 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Harderwijcka.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 518. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied, p. 133, nr. 277.

Vgl. nr. GE 37.

Wi Willaem grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat wi den goeden luden van Harderwike sulke gratie ghedaen hebben dat alle die ghene die poirter sien te Harderwijc ende binnen Harderwijc wonen van zulken goede als zi uyt der zee brenghen in onsen lande ons niet meer gheven en zullen te tolne dan den hondertsten penning; mair van allen anderen ghoede dat zi brenghen zullen ute Braband, uter gravescip van Ghelre, uyt den bisdom van Utrecht ende in anderen landen, jof dat si copen in Vlaendren jof in onsen landen, dair zullen si ons of betalen haren rechten tol als si te hair toe ghedaen hebben, sonder archlist. Dit zal gheduren tonsen weder zegghen.

Ghegheven in die Haghe op zente Margrieten dach int jaer ons Heren M CCC een ende dertich.

a
H'derwijck B.
b
Heneg. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwonende poorters van Harderwijk