Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X011v_049_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 11v, nr. 48[bis] (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).

Deze notitie, in het register direct volgend op nr. GE 48, zonder spatie ertussen, heeft aldaar geen eigen volgnummer gekregen.

Zie het voorgaande nr. GE 48, een gunstverlening aan die van Harderwijk, welke oorkonde volgens onderstaande aantekening afgezien van de naam van de plaats woordelijk gelijk was aan die voor Zutphen.

Item des ghelike es enen brief sprekende van woirde te woirde alse dese brief voirscreven spreket van dien van Zuytfane, die ghegheven was des daghes ende jaers voirscreven.

Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Zutphen