Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X011v_050_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 11v, nr. 49 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Otte van Kuyck.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 491.

Allen den ghenen die dese yeghenwoirdighe lettere sien zullen ende horen lesen, wi Otte here van Kuc saluyt ende kennesse der wareyd, maken cond u allen dat wi in dese yeghenwoirdighe lettere in ghoeden trouwen gheloven enen machtighen manne ende enen hoghen, heren Willame grave van Henegouwena ende van Holland, want hi ons enen man diemen noempt Clays Sivartb sone van morde dair af di hi ghevanghen es te Dordrecht ende over levert es afte rechtene, dat zelve te doene oft namels viele of wi versocht worden van hem of van sinen anderen luden van gheliker misdade.

In oirconde deser voirwairde ende gheloifte hebben wi dese lettere bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren alsmen scrivet M° CCC° ende neghen ende twintich.

 

Ista littera est sub Enghelberto.

a
Heneg. B.
b
lezing iv onzeker (er staat een m met een accent op de eerste stok) B.
Oorkonder: Otto heer van Cuijk
Destinataris: graaf Willem III