Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X012r_052_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 12r, nr. 51 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Staeskijna van Brakel.

In de marge, door andere hand: Staseken van etc.

Wi Willaem grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi Stacekijn Ghisebrechts zone van Brakel verliet hebben van ons te houden te leene, binnen achter zuster kinde niet teversterven, ene woninghe ende een stuckc lands te Brakel in ene hoeve die Vijf ghairden heeten, legghende opt over ende, Dieric Hellen land op die oist zide ende Heynen land van Cranenburch op die west zide.

In oirconde etc. Ghegheven in den Haghe des manendaghes na zente Marchus dach int jaer ons Heren M CCC drie ende dertich.

a
Staesk. B.
b
Heneg. B.
c
k onzeker, en gevolgd door een onduidelijk teken B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Stasekijn Gijsbrechtsz. van Brakel