Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X012r_053_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 12r, nr. 52 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Campen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 561, ad 1334 maart 16.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

vgl. nr. GE 51.

Wi Willaem grave van Henegouwena etc. ende Reynoud grave van Ghelre ende van Zuytfane maken cond allen luden dat wi mallic anderen gheloven bi onser trouwen ende bi onser zekerheden dat wi also langhe als wi beyde leven ons niet onderwinden en zullen enichs berechts van der stad van Campen, gheestelic jof waerlic, bi ons zelven jof andere parsoene bi onsen rade jof bi onsen toe doene, ende zullen dair mede bewerden laten den bisscop van Utrecht die nu es jof namels wesen zal; ende alle stucken voirscreven sonder arghenliste.

In oirconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven des woensdaghes na zente Gregorijs dach int jaer ons Heren M CCC vier ende dertich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et dominum de Voirne.

a
Heneg. B.
Oorkonder: graaf Willem III Reinoud II, graaf van Gelre en Zutphen
Destinataris: Reinoud II, graaf van Gelre en Zutphen, en graaf Willem III