Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X012v_055_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 12v, nr. [54] (midden 14e e., wrs. naar registratie onder graaf Willem IV).
Opschrift:

Her Airnt van Arkel.

Een streep door het begin van de tekst. – Omdat aan de rand van het blad een stuk perkament is afgescheurd, zijn van het volgnummer nog slechts de cijfers [...]ij zichtbaar.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 296, met verwijzingen naar nr. WI 426 alsmede naar AGH 707, f. 90v.

Deze oorkonde is, evenals de volgende nrs. GE 56-59, ook afgeschreven in het register van graaf Willem IV (zie nrs. WI 426-430), waarbij beide reeksen in dezelfde volgorde staan. Het is derhalve waarschijnlijk dat de afschriften in het register Gelre zijn gekopieerd naar ofwel het verloren primaire register Willem IV, of naar het nog voorhanden duplicaat daarvan. – Voor de editie van deze tekst zie nr. WI 426, waar de varianten uit het onderhavige nr. GE 59 zijn geannoteerd onder het sigle C.

Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Arnoud van Arkel