Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B HE_G_X012r_038_1 C HE_K_X015v_038_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 2180 (groot register Henegouwen), f. 12r, nr. 37 (na 1330 apr. 8-ws. vóór 1332 juli 21, naar A).
C: AGH 2181 (klein register Henegouwen), f. 15v, nr. 38 (ws. 1336 mrt. 14-ca. 1345 jan. 3, naar B).
Editie/regest: Devillers, ‘Notice’, p. 372-373, ad '1321=1322, n.st.'

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding. De datering stelde de kopiisten voor moeilijkheden: die van B las als jaartal Mo CCCo vint et VII (het woord vn en het getal vii zijn gemakkelijk te verwarren, maar gezien de accenten op de twee laatste stokken bedoelde hij het getal), hetgeen in C werd overgenomen als M CCCo XXVIIo; deze laatste kopiist merkte evenwel dat dit onmogelijk was, gezien het in de tekst van de aantekening genoemde toekomstige jaar 1323, en corrigeerde vervolgens het jaartal (zie voetnoot a).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Donnee une lettre pendant saielee dou grant seel monsingneur, wijt jours en avril en lan Mo CCCo vint et una, en le quele lettre mesires estb obligiés enviers ses prouvois, jurés, eskevins et Conseil et communiteit de se ville de Valenchienesc de aquiter tous nesd, sans cous et sans damages, de trois mille deux sens LXX lb. de boins Parisijse courant en royaume de France, dont il ont fait lor propre dettef pour monsingneur le conte enviers VI chytoiensg de le citeit de Rains, de payer au primier jour de mois davril ki sera en lan de grasce M CCC vint et trois, dont noh ditte ville de Valenchienesi et toute le communiteis se sont obligiet pour nous le plus fort kil puent enviers le VI chitoiensj de Rains, chest asavoir enviers Huon con dist le Large, vallet le roy de France, de mile lib. boins Parisisk, item enviers Robert Buyronl de Rains VIIC etm L lb. boins Parisis, item enviers Thiebautn le Castelaino de Rains de VC lb. boins Parisis, item enviers Guyot Leskotp de Rains de IIIIC XXX lb. deq boins Parisis, item envers Jehanr le Castelains, fil Constant le Castelaint de Rains, C LX lb. deu boins Parisis, item enviers Jehanv Leskotw de Rains de IIIIC XXX lb. dex boins Parisis, cest en somme par tout dont il ont faite leury propre dette, et iaus obligiet pour monsigneur le conte de Haynnauz et de Hollandea' enviers les devant dis chytoiensb' de Raynsc' IIIM CCd' LXX lb. dee' boins Parisis.

a
VII B; XXIo verbeterd uit XXVIIo C (zie de kopnoot).
b
ē, boven de regel toegevoegd B.
c
Valench. BC.
d
wel 'nets' ('compleet').
e
Parisis C.
f
debte C.
g
thycoiens BC.
h
onduidelijk gecorrigeerd B; ne C.
i
Valench. BC.
j
thicoiens BC.
k
Par. BC; deze afkorting hierna niet meer aangegeven
l
Burō C.
m
ontbr. C.
n
Tybaut C.
o
Castel. B; Castell. C.
p
Les kot B.
q
ontbr. C.
r
Jeh. C.
s
Castell. C.
t
Castell. C.
u
ontbr. C.
v
Jeh. C.
w
Les kot B.
x
ontbr. C.
y
ler B.
z
Haynn. BC.
a'
Holl. BC.
b'
chytenens B; chyteneus C.
c'
Rains C.
d'
erna nog een geradeerde C B.
e'
ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: provoosten, gezworenen, schepenen, Raad en gemeente van Valenciennes