Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A HE_G_X013r_047_1 A HE_K_X017r_047_1

A: AGH 2181 (klein register Henegouwen), f. 17r, nr. 47 (primaire registratie).
B: AGH 2180 (groot register Henegouwen), f. 13r, nr. 46 (ws. 1336 mrt. 14-ca. 1345 jan. 3, naar A).
Editie/regest: Devillers, ‘Notice’, p. 373.

Vgl. nrs. HE 45, 46 en 51.

Ic Philips Vileyna doe te wetene allen lieden dat ic hebbe ontfaen van enen hoghen, weerdenb ende moghendenc prince, minen weerden here den graved van Henegouwene, van Hollandf ende van Zeeland ende here van den Vrieseng, zees hondert zees ende zeestich lib., dertien sol. endeh vier penninghe Tornoyzei, den ouden conincs groten gherekent vore zeestien penninghe, wel gherekent ende betaelt bi den her Woutrenj Bawek te Mechlenel in goeden ghereeden ghelde, als van den derden ende den achtersten payemente van den twintech hondert ponden Tornoysen, in der zelver mointe grote Tornoyzem te zeestien penninghen, de welke mijn here voernoemt gheloefde en sculdech was van der emenden die hi dede over de doet van minen lieven broeder mien here Janne Vileynen, daer God die ziele of hebben moet. De welko twintich hondert pond hi wel ende sufficiantelec met desen achtersten paymente petaeltp heeft, waer af dat ic minen here vornoemt ende zijn oer oft den zakeweldeghen van hem scelde quite, ende houde mi wel ghepayt; en daer voeren obligier icq mi, mien goed, ende mien oer, minen here voernoemt ende zijn oer scadeloes te houdene tewelekenr daghe van den twintech hondert ponden voernoemt.

In orconden der waerheden heb ic dit ghezeghelt met minen zegele utehanghende. Dit was ghedaen int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende twintich, op sinte Baven dach.

 

s Ista littera est sub Enghelbertot

a
Vylain B.
b
r bovengeschreven B.
c
moghen den A.
d
..grave B.
e
Heneg. A.
f
Holl. A.
g
etc. i.p.v. van Henegouwen ... Vriesen B.
h
ontbr. B.
i
Tor. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
j
Wouter B.
k
Bau B.
l
Machlene B.
m
T'noyze A; Tornoyse B.
n
Vylaine B.
o
wek AB.
p
betailt B.
q
obligieric A.
r
te weleken, e en w verbonden d.m.v. een horizontaal streepje A; teeweleken, het begin op rasuur B.
s
het volgende door andere hand A.
t
Enghelb'to A; Inghelberto B.
Oorkonder: Filips Vilain
Destinataris: graaf Willem III