Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X001r_001_1 C KE_K_X001r_001_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 1r, nr. 1 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem verBarten zone.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 1r, nr. 1 (wrs. 1326, naar A).
Opschrift:

Willem verBartena zoen.

In de ondermarge, door een latere hand: 39.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 69.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenb, van Hollandc, van Zeeland ende here van Vriesland maken cond allen luden dat voor ons quam Bartraet Symonsd dochtere veren Aliden sone, ende ons op droech XXXVI scellingen ghelts ende vier penninghen, die si van ons helt te liene ende op ons ghecomen waren van joncfrouwen Willaemse weghen van Teylinghen, ende gheleghen sien in Haerlaem an hofsteden in der heren strate van sinte Jans, ende wilke rente voernoemt wi opghegheven hebben Willaem verBartenf sone tote enen vrien eyghen eweliken; ende loven elken man te warene, wie hi es, diet tieghens Willaem voers. vort coept met desen jeghenwoerdighen brieve. Ende hierof sog sal Willaem verBartenh sone, onsen rentemeister, in nemen van onsen weghen IIII lb. Hollandsi, daer hi ons rekeninghe of doen zal.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxdaghes na Dertienendaghe int jaer ons Heren Mo CCCo ende zestiene.

a
v’B’ten C.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Holl. BC.
d
Simons C.
e
Willaens C.
f
verBaerten C.
g
de s gecorrigeerd uit iets anders, mogelijk uit a, de o met een streepje gescheiden van het volgende woord B; so C.
h
verBaerten C.
i
Holl. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem vrouw Baartenz., rentmeester