Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X001v_008_1 C KE_K_X001v_008_1 KE_K_X002r_008_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 1v, nr. 8 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jonffrouwe Justine Jan Stevens z. wijff.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 1v-2r, nr. 8 (wrs. 1326, naar A).
Opschrift:

Joncvrau Justinen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 82.

Zie ook nr. KE 51.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here bia sier lettre ghegheven teenen vrienb eyghendom joncfrouwe Justinen, die Jans Sceven wijfc was, onse rente die wi hebben in Werderbroecd, die sijn tuschen XXVII lb. of XXVIII lb. Hollandse sjaers, ende ghevense hoer ende horen kinderen tot enen vrien eyghen ende loefsef haer te waren jeghens elken menschen. Wilke renten si ghecoft hevet om IIC lb. Hollandsg, des hevet si ons betaelt bi onser liever sellinnen XXX lb. Hollandsh die si hor sculdich was, ende bi Willaemi veren Bartenj sone onsen rentemeister XC lb. die hik hoir sculdich was ende daer hi ons goede rekeninghe of doen sal, ende bi heren Janne Rutghersl sone onsen cappelaen LXXX lb. die hi van hoir ontfaen hevet ende daer hi ons goede rekeninghe of doen sal; ende also hevet si ons die summe van den penninghe voers. al betaelt.

Datum in vigilia Symonis et Jude apostolorum anno XIXo.

[Dienstaantekening:]

Per Wilhelmum veren Barten sone.

a
ontbr. C.
b
ontbr. C.
c
gecorrigeerd uit Jans wijf Sceven BC.
d
W’derbroec BC.
e
Holl. BC.
f
lovense, gecorrigeerd uit loifse (?) C.
g
Holl. BC.
h
XXX lb. Holl., met donkerder inkt geschreven op rasuur B; in plaats van dit bedrag het woord meyn C.
i
Will. C.
j
B’ten C.
k
si C.
l
Rutgheers C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Justine, weduwe van Jan Scheve