Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X002r_012_1 C KE_K_X002r_012_1 KE_K_X002v_012_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 2r, nr. 12 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Wouter van Egmondea.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 2r-v, nr. 12 (wrs. 1326, naar A).
Opschrift:

Wouter van Egmont.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 84, ad ‘vermoedelijk 1319’.

De begin- en einddata zijn ontleend aan de dag waarop Wouter titulair heer van Egmond werd, respectievelijk het jaar waarin waarschijnlijk deze tekst werd ingeschreven in het verloren register A dat diende als legger voor de beide nu nog voorhanden duplicaten B en C. Deze goederenlijst staat namelijk als eerste van een groep van zes oudere of ongedateerde teksten (nrs. 12-17), welke voorafgegaan en gevolgd worden door min of meer chronologisch ingeschreven oorkonden uit 1320: de voorafgaande nrs. KE 10 en KE 11 zijn van 5 februari resp. 9 mei van genoemd jaar, terwijl erna een groepje volgt van op 23-29 augustus te Haarlem uitgevaardigde oorkonden (nrs. KE 18-24). Deze groep van zes oude oorkonden zal dan waarschijnlijk in het verloren register zijn ingeschreven tussen ruwweg half mei en half augustus 1320. De optekening van de onderhavige lijst in het register A staat mogelijk in verband met onenigheid tussen graaf Willem III en Wouter van Egmond over de tienden van Oudkarspel en Warmenhuizen, welk geschil is te dateren in het voorjaar van 1320 (zie nr. FR 25).

De lijst van lenen zelf kan natuurlijk wel ouder zijn: het is goed mogelijk dat zij is opgemaakt toen Wouter met de Egmondse goederen werd beleend, hetgeen zal zijn geschied kort na zijn aantreden als heer van Egmond op 2 of 3 juli 1312. Aangezien zijn voorganger in die heerlijkheid, Willem (III) van Egmond, niet zijn vader was maar zijn oudere broer, gingen die lenen mogelijk niet automatisch op hem over (zie Beelaerts van Blokland, ‘Heeren van Egmond’, kol. 30 en 60).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Dit es tgoet dat Wouter van Egmonde ontfanghen hevet van minen here den grave van Henegouweb, van Hollandc etc.

In den eerste Wermenhusend.

Item Harnene kerspel ende datter toe behoirt.

Item die sluzen half ten Niewen doren.

Item half die sluzen van Rogsvlietf.

Item dat dorp van Husduneng ende datter toe behoert.

Item half tambocht van Putthen.

Item die Zijp.

Item Keteldunen ende datter toe behoirt, sheren palen toe van Brederoedeh.

Item tambochtekijn van den Niewen vene.

Item vier hoed ghersten in Tessel.

Item vier hoed ghersten in Nieweland.

Item den Waerti hout Jan Persijnj ende Wouter te ghader.

a
Egmond. B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Holl. BC.
d
de eerste n gecorrigeerd B; Wermethusen C.
e
Hernen C.
f
Rogsuliet BC.
g
Huisdunen C.
h
B’derode C.
i
Waerd C.
j
P’siin BC.