Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X003r_018_1 C KE_K_X004r_018_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 3r, nr. 18 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan die Coster ende sine erve.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge: Ex instantia Wolferdia de Ghisteleb.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 4r, nr. 18 (wrs. 1326, naar A).
Opschrift:

Jan de Costre.

In de marge: Ex instantia Wolfaertc de Ghisteled.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 87.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaeme grave van Henegouwenf etc.g maken cond etc. dat wi Jan den Costre ende sinen erfnamen, houders van desen brieve, alsulke gratie ghedaen hebben alsulc goet alse Goedelief Jacob Cocis wijf, ons poerters in Haerlaemh, eistati soej sterft sonder oirk, dat al dat goet dat soe hebben zal int leste van horen live ende soe after hore laten sal na hare doet, comen sal ende erven op Jan den Costre voernoemt ende op sine erfnamen ghelike ende al.

In orkonde desen brieve bezegheltl met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo ende twintich des dinxendaghes na sinte Bartholomeus daghe te Haerlaem.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et episcopum Zudensemm.

a
Wolf'di B.
b
Ghist B.
c
Wolf't C.
d
Ghist C.
e
Will. B.
f
Heneg. B; Heynn. C.
g
van Holland (Holl.), van Zeland ende here van Vriesland (V'esland) i.p.v. etc. C.
h
Hairlaem C.
i
lees: eist dat.
j
aldus BC voor si.
k
o verbeterd uit iets anders B; uir C.
l
bezeghlt B.
m
Zuden. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan de Koster