Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X003r_019_1 KE_G_X003v_019_2 C KE_K_X004r_019_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 3r-3v, nr. 19 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Vrouwe Beatrisa Willems dochter van Haerlemb heeren Gerijts wijf van Heemskerkec.

In de marge: Hemskercd.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 4r, nr. 19 (wrs. 1326, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 87.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwene etc. maken cont etc. dat voer ons quam heer Gheraerd van Eemskerke, ridder, onse trouwe man, ende makede met sire hand veren Byatrisenf Willaems dochter van Haerlaem, sinen wive, te rechter lijftochte vijftich pond Hollandsg sjaers, die haer Gheraerdh voernoemd van ons hout in scot van Aelsmaer elcs sjaers, wilke vijftich pond sjaers wi deser veren Beatriseni hebben verliet van ons te houden te rechter lijftochte in sulke manieren als hier na volghet, dat es te verstane dat die ouste sonej de haer Gheraerdk voers. wint bi veren Beatrisenl voers. sal diere voerseyder renten ghebruken na der moeder doet in alle diere manieren dat se haer Gheret voers. van ons houtm.

Ende omme dat wi willen dat deser voerseyder vrouwen dit vaste ende ghestade worde ghehouden sonder verbrec, so hebben wi hare dese lettere ghegheven bezeghelt mit onsen zeghele ende met des voerseyden heren Gherets zeghele van Heemskerke uyt hanghenden. Ghegheven tote Haerlaem des dinxendaghes na sinte Bartholomeus daghe int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemn, dominum Symonemo den Bentenp, Gherardumq Raporst et alios.r

a
Beat’s B.
b
H’lem B.
c
Heemsk’ke B.
d
Hemsk’c B.
e
Heneg. B; Henn. C.
f
Byat’sen B; Biat’sen C.
g
Holl. BC.
h
Gher. C.
i
Beat’sen BC.
j
verbeterd uit dochter B.
k
Gher. BC.
l
Beat’sen BC.
m
hevet C.
n
Zuden. B.
o
Sy. B.
p
Bent. B.
q
Ghe. B.
r
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouwe Beatrijs Willemsdr. van Haarlem, echtgenote van heer Gerard van Heemskerk