Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X003v_020_1 C KE_K_X004r_020_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 3v, nr. 20 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Florens Roedgiers zone, Hanne Boyen.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 4r, nr. 20 (wrs. 1326, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 87.

Een identieke dienstaantekening staat in AGH 255 bij nr. KE 21 en in AGH 256 bij dit nr. KE 20; de aantekening zal door een van beide kopiisten verkeerd zijn geplaatst. Gezien de aard van de in beide oorkonden neergelegde rechtshandelingen behoort de notitie mogelijk bij nr. KE 21.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat wi Florens Rodgiers sone ende Hanne Boyen, houders van desen brieve, gheorlovet hebben als dat haerlike van hem beyden van ons houden sal in onsen houte tote Haerlaemd tien scaren beysten; dit sal gheduren tote onsen wedersegghen.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Haerlaeme des woensdaghes na sinte Bartholomeusf daghe int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemg, per dominum Symonemh de Benteni et dominum Gherardumj de Raporst.k

a
Will. B.
b
Heneg. B; van Henegouwen ontbr. C.
c
etc. i.p.v. allen luden C.
d
Hairlaem C.
e
Hairlaem C.
f
Baltholomeus C.
g
Zuden. C.
h
Sy. C.
i
Benten’ C.
j
Ghe. C.
k
deze dienstaantekening ontbr. B; zie de kopnoot.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris Rogiersz. en Hanne Boyen