Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X004r_024_1 C KE_K_X005r_024_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 4r, nr. 24 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Vrouwe Alijt uyten Wijck, Gerijt heeren Woutersz. weduwe.

Een streep door het begin van de tekst; de tekst is gecancelleerd.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 5r, nr. 25 (wrs. 1326, naar A).

In de marge de letter a, waarmee wordt aangegeven dat de tekst behoort te komen vóór de erboven geschreven oorkonde.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 88.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat wi veren Alijt der vrouwen uter Wike, Gheraerd sheren Wouters soens wedewe, omme dat si hoer becroende dat si ghebrec an ons hebben soude alse van der viskerie voir Yselmonde daer si ons quite of ghescouden hevet, ghegheven hebben ende gheven toet haren live also langhe als si levet dertich pond Hollandsd syaers uuyt onser bede van Waterland, ende die sal si jaerlix ontfaen van onsen rentemeister tote dier tijt als hi die bede innet; ende na hare doet so sullen dese dertich pond Hollandse voerscreven sjaers vrihelike weder an ons comen.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven te Haerlaemf op sinte Jans dach uytghaende oechste.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemg, dominumh Symonemi de Bentemj, dominumk Gherarduml de Raporstm.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; etc. i.p.v. van Henegouwen C.
c
etc. i.p.v. allen luden C.
d
Holl. BC.
e
Holl. BC.
f
Haerlem C.
g
Zuden. B; Suden. C.
h
dominum ontbr. C.
i
Sy. BC.
j
Ben. B; Benten’ C.
k
dominum ontbr. C.
l
Ghe. BC.
m
gevolgd door milites C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Aleid vrouwe uter Wijk, weduwe van Gerard heer Woutersz. van Egmond