Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X004r_026_1 C KE_K_X005r_026_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 4r, nr. 26 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan van Oyen.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 5r, nr. 26 (wrs. 1326, naar A).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat wi Janne van Oyen, houder van desen brieve, enen vrien eyghendoem hebben ghegheven als van den erfgoede dat ons an quam van siere stief dochter ende hi jeghens Willaemc veren Baertend sone, onsen rentemeister van Kenemaerlande ende van Vriesland, cofte omme twaelf pond Hollandsf, die hi ons hevet gherekent in sine leste rekeninghe die hi jeghens ons dede tote Haerlemg des dinxendaghes na sinte Bartholomeush dach int jaer ons Heren M CCC ende twintichi.

In orkonde desen brievej. Ende omme dat wi Janne van Oyen van denk erfgoede voernoemd recht warant wesen zullenl, so hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe des vriesdaghesm voer des Heylichs cruys dach in septembre int jaer ons Herenn voerscreven.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemo veren Bartenp sone.

a
Will. B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Will. C.
d
Berten C.
e
Kenemairland C.
f
Holl. BC.
g
Hairlem C.
h
Bartolomeus C.
i
26 augustus.
j
etc. i.p.v. desen brieve C.
k
den ontbr. C.
l
zullen door andere hand boven de regel toegevoegd B; ontbr. C.
m
vridaghes C.
n
Heren ontbr. C.
o
Will. C.
p
Berten C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Oyen