Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X004r_027_1 KE_G_X004v_027_2 C KE_K_X005r_027_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 4r-4v, nr. 27 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem vander Horst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 5r, nr. 27 (wrs. 1326, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 89 (samen met twee andere oorkonden van dezelfde datum).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat wi Willaemc van der Horst oerlof ghegheven hebben ende gheven te vercopen te vrien eyghen enen camp lands, die gheheten es Kox camp ende hout drie gherste luttel min of meer, ende enen anderen camp in dien selven broeke, ende hout twie ghersten luttel min of meer, ende dese twie campe lands voerseyt die legghen in Zuutbroeked te Velsen, ende Willaeme voers. van ons plach te houden te rechten liene; ende so wie dit voerseyde land jeghens hem coept, dien ghevent wi te vrien eyghen ende sullen hem den coepf ghewaert houden.

In orkonde desen brief etc. Ghegheven in die Haghe des vriesdaghesg voer des Heylighes crusen dach in septembre int jaer ons Heren M CCC h ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemi veren Bartenj sone. Et inde dominus habebitk tercium denarium.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Will. C.
d
Zuutbroke C.
e
Will. BC.
f
coept B.
g
vridaghes C.
h
hier ses uitgekrabd C.
i
Will. BC.
j
B’ten C.
k
habet C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van der Horst