Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X004v_028_1 C KE_K_X005r_028_1 KE_K_X005v_028_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 4v, nr. 28 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Wouter van Rollant.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 5r-5v, nr. 28 (wrs. 1326, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 89 (samen met twee andere oorkonden van dezelfde datum).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven Wouter van Rollandc te vrien eyghen zes ende dertich maden lands luttel meer jof min, legghende tote Heemsteded ende ons ane quamen van Florekijn Jans soens doet, diese van ons helt te rechten lene, behouden Sophiene Paridaensf dochter viere maden lands die si daer uyt hout te lijftochte alse langhe als si levet, ende die gheven wi Woutere voers. na hare doet, want si den lande voernoemd toe behoren; ende dit land voerscreven gheloven wi hem te waren, jof den ghenen die houder es van desen brieve, te vrien eyghen jeghens elken man. Ende waer dat sake dat yemant dat land voernoemd jeghens Woutereg voers. cofte, dien zullen wijs warant wesen in allen manieren alst voerscreven es.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in den Haghe des vridaghes na onser Vrouwen dach in septembre int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Willelmumh filium Barte. Inde dominus habebit LXXX lb.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Relland C.
d
door een andere hand verbeterd uit Heemste B; Heemste C.
e
Soffien C.
f
Paridens C.
g
Woture C.
h
Will’m B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter van Rolland