Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X004v_029_1 C KE_K_X005v_029_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 4v, nr. 29 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gerijt Cappellarijs z. van Cleve.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 5v, nr. 29 (wrs. 1326, naar A).

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 89 (samen met twee andere oorkonden van dezelfde datum).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. ombieden ju Willaemc veren Baertend sone, onsen rentemeister van Kenemaerland ende van Vriesland, dat wi oerlof ghegheven hebben ende gheven Gherelech Cappellarijs soen van Clevee vijf scare beesten in den dunen te houden tot onsen wedersegghen, waer omme wi ju ombieden dat gier hem ghebruken laet.

Ghegheven in den Haghef des vridaghes na onser Vrouwen dach in septembre int jaer ons Heren M CCC g ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum.

a
Will. B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Will. C.
d
Berten C.
e
Cleue B; Cleite C.
f
daghe C.
g
hier een s uitgekrabd (vermoedelijk de eerste letter van ses; zie nrs. KE 22 en 27) C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerlach Capellarijsz. van Kleef