Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X004v_030_1 C KE_K_X005v_030_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 4v, nr. 30 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Reynier van Heemstede.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 5v, nr. 30 (wrs. 1326, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 88.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb maken cond allen ludenc dat wi Reynier van Heemsteden, houder van desen brieve, gheorloft hebben ende orloeven die dertiene madend lands die legghen tote Scalwijc in heren Gheraerdse ambocht van Heemskerke, diemen hiet Wielams waerd, te vercoepen in vrien eyghen, die hi van ons in lene plach te houden; ende so wie dit voirnoemde land jeghens Reynier voers. coipen sal, dien gheloven wi recht warant daer of te wesen jeghens elken man.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe op onser Vrouwen avond in september int jaer ons Heren Mo CCCo ende XX.

 

Istam litteram dedi Enghelbartof, et ipse non deliberabit antequam domino tam bona bonag reddiderit.

[Dienstaantekening:]

Per Enghelbertumh.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
etc. i.p.v. allen luden C.
d
dertiemaden C.
e
Gher. BC.
f
Enghelberto C.
g
aldus BC, blijkbaar als een vertaling van 'also goed goed' (een gelijkwaardig goed).
h
Enghelb’tum C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Reinier van Heemstede