Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X004v_031_1 C KE_K_X005v_031_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 4v, nr. 31 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Pieter van Enghysen.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 5v, nr. 31 (wrs. 1326, naar A).

Vgl. de volgende oorkonde nr. KE 32 in dit register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. ombieden ju allen onsen baeliuwen ende scouten van Kenemaerlandc ende van Vriesland dat ghi Pieter van Enghuzend in pand ende ute reket alsulke scout als hi betoghen sal dat men hem sculdich es mitten rechte; ende des en laet niet. Voirt hebben wi hem orlof ghegheven ende gheven met desen brieve al eyghelic goet te vercoepen dat hi legghende hevet in onsen lande, ist dat hijt vercopen wille.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven Tordrechte op der Heyligher crusen dach in septembre int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemf, Symong de Bentenh, Gheraerdi j Raporst, milites, et Jan de Berghenk, Jan de Pollaen.

a
Will. B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Kenem’ land C.
d
Enghusen C.
e
Tordr. BC.
f
Zuden. BC.
g
Sy. B; Si C.
h
Bētē C.
i
Ghe. BC.
j
hier de C.
k
B’ghen B; Bergh. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter van Enkhuizen