Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X005r_032_1 C KE_K_X005v_032_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 5r, nr. 32 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.a

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 5v, nr. 32 (wrs. 1326, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 89.

Vgl. de voorafgaande oorkonde nr. KE 31 in dit register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond allen ludend dat wi alsulke broeke ende misdaet alse Pieter van Enghuzene jeghens ons misdaen hevet tote op den dach van hudenf hem quite ghescouden hebben ende quite scelden, ende hebben hem daer of onsen evelen moet vergheven.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven Tordrechg op des Heylighes crucen dach in september int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per predictos.h

a
nl. Pieter van Enkhuizen, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. KE 31 B.
b
Will. B.
c
Heneg. B; Heynn. C.
d
etc. i.p.v. allen luden C.
e
Enghusen C.
f
verbeterd door een andere hand uit een ander woord, vermoedelijk uit eyden B; verbeterd door een andere hand uit eyden C.
g
Tordrecht C.
h
nl. de bisschop van Zuden, Simon van Benthem, Gerard van Raaphorst, Jan van Bergen en Jan van Polanen, zoals bij de voorafgaande oorkonde.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter van Enkhuizen