Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X005r_033_1 C KE_K_X006r_033_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 5r, nr. 33 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Lauwekijn Jordaens z.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 6r, nr. 33 (wrs. 1326, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 91 (ad ‘1320’). – Van der Laan, OB Amsterdam, p. 30, nr. 12.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat wi die hofstede die ons ane comen was van Eylaerde als van dien brande van Aemstelredam, ende die bisscop van Zuden, onse rentemeister, ende haer Simon van Bentenc, onse baeliu van Aemstelreland, van onsen weghen Louwekijn Jordaens sone vercoft hebben omme zeven lb. ende vijftien scellingen Hollandsd, daer die poirte van Aemstelredamme of hebben sal dat derdendeel van vijf ponden, dat wi hem dies ghewaerd doen ende stade houden, ende wi Lauwekijn voerseyt daer van loven alle cracht of te nemen die hem daer op comen mach.

In orkonde etc.e Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende twintich des dinxendaghes voir Palmen sonnendach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemf, Symonemg de Bentenh.

a
Will. B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Bentē C.
d
Holl. BC.
e
desen brieve bezeghelt met onsen seghele i.p.v. etc. C.
f
Zuden. BC.
g
Sy B; Zi. C.
h
Bentē C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Louwekijn Jordaansz.