Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X005r_034_1 C KE_K_X006r_034_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 5r, nr. 34 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Dirc Grieten z.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 6r, nr. 34 (wrs. 1326, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 93. – Van der Laan, OB Amsterdam, p. 30-31, nr. 13.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat al dat goet dat Rentruydc lovede na hare doet ende dat ons van den coirmide ane comen was, ende dat die bisscop van Zuden, onse rentemeyster, ende haer Symond van Bentene, onse baeliu van Aemstelreland, van onser weghen vercoft hebben Dieric Grieten sone op Aemstelredamme omme ses pond groter coninx Tornoisf, dat wi hem dies ghewaerd doen ende stade houden, ende wi Dieric Grieten sone voers. loven alle crachte of te nemen die hem daer op comen mach van allen dien goede gheleghen in Kenemaerlandg jof in die heerscap van Aemstelle, jof waer dat gheleghen es in onsen lande.

In orkonde desen brieveh etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende twintich des dinxendaghes voer Palmen sonnendach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemi, Symonemj de Bentenk.

a
Will. B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Reutruyd C.
d
Simon C.
e
Bentē BC.
f
Tor. BC.
g
Kenemairland C.
h
desen brieve ontbr. C.
i
Zuden. B; Suden. C.
j
Sy. BC.
k
Bētē C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk Grietenz. te Amsterdam