Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X005v_037_1 C KE_K_X006r_037_1 KE_K_X006v_037_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 5v, nr. 37 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Tseggen twusschen Jan Persijna heren Nyclaes Persijnsb zone ende jonfrou Dirc Claes Dirc Persijnsc dochter etc.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 6r-6v, nr. 37 (wrs. 1326, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 99.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemd grave van Henegouwene etc. maken cond etc. dat wi een segghen an ons ghenomen hadden met onsen neve den here van Voirne, tusken Jan Persinef heren Nyclaisg Persijnsh sone ende joncfrou Dirric Clais Dirric Persijnsi dochter, alse van allen den goede dat Dieric Persijnj helt te leene van heren Niclase Persijn sinen brodere, waer of wi onse segghen gheseghet hebben met onsen neve den here van Voirne in deser manieren: dat joncfrou Dirric Clais voerghen. hebben sal alle horer moeder lijftochte na hore moeder doet die Dirrick Persijn hore moeder te lijftocht ghemaectl hadde. Voirt van al den anderen lien goede dat Dirricm Persijn helt van heren Niclaysn Persijn, daer sel of nemen Jan Persijn voerghen. die ene helfte ende joncfrou Dirric Clais voerscreven die ander helfte, het eno waer dat sake dat Jan Persijn kende, alse recht es, tuisken hier ende sinte Andries daghep die naest comet hoe vele hi haer bekende, het waer min jof meer, dat soude si hebben; ende en kende hi niet binnen deser tijd alset voerscreven es, so soude si hebben al tgoet dat wi hoir toe gheseyt hebben.

In orkonde etc. Ghegheven te Leyden des woensdaghes na sinte Lucas daghe int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum Zudensemq et alios.

a
P’sijn B.
b
P’sijns B.
c
P’sijns B.
d
Will. BC.
e
Heneg. B; Heynn. C.
f
P’sine BC.
g
Niclais C.
h
P’siins BC.
i
P’siins BC.
j
P’siin BC; deze naam ook in het vervolg zo afgekort in beide afschriften
k
Dieric C.
l
hore moeder maecht i.p.v. ghemaect C.
m
Dieric C.
n
Niclase C.
o
ontbr. C.
p
30 november
q
Zuden. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Persijn, zoon van heer Nicolaas Persijn, en jonkvrouw Dirk Nicolaas, dochter van Dirk Persijn