Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X005v_038_1 C KE_K_X006v_038_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 5v, nr. 38 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Margrietea vanden Gruythuyzen.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 6v, nr. 38 (wrs. 1326, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 99.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond allen ludend dat wi ghegheven hebben ende gheven Margrietene van den Gruythuse X lb. Hollandsf jaerlix toet hareng live in te nemen alle jare te Paesken uyt onser gruyt vanh Vriesland, want teri tijd dat wise haer elwaer bewisenj; ende onbieden u Willaemk veren Bartenl sone, onsen rentemeister van Kenemaerlandm ende van Vriesland, jof wie dat onse rentemeister van Kenemaerland ende van Vriesland es jof wesen sal, dat ghi deser Margrieten voers. uyt reket ende betaelt alle jare te Paesken dese voerseyde tien lb. sjaers, sonder ander ghebot van ons te hebben.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive, so hebben wi desen brief bezeghelt uythanghende. Ghegheven tote Aelbrechts berghe op der elf dusend maechden dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
M’griete B.
b
Will. B.
c
Heneg. B; Heynn. C.
d
etc. i.p.v. allen luden C.
e
Marg’eten B; Margr’eten C.
f
Holl. BC.
g
heren C.
h
door andere hand verbeterd uit te B; te C.
i
want dair met na de t een onduidelijk teken, later verbeterd tot wanter C; mogelijk te lezen als totter.
j
boven de regel toegevoegd C.
k
Will. BC.
l
Berten C.
m
Kenemairland C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Margareta van den Gruythuse